Podmínky nákupu na splátky

 A. Postup při nákupu na splátky

 1. Vybrané zboží vložte do košíku v příslušném e-shopu. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.
 2. V košíku daného e-shopu zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.
 3. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o., kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.
 4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)
 5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy.
 6. Řádně si prostudujte informace o spotřebitelském úvěru - FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU v případě, že jste žádost o úvěr sepisovali jako spotřebitel - fyzická osoba nepodnikatel. Tento Formulář není u žádosti sepsané na IČ, tzn. Fyzická osoba podnikatel a právnická osoba. Zkontrolujte obsah smlouvy o úvěru – ÚVĚROVÁ SMLOUVA a další instrukce k vyřízení.
 7. Následující pracovní den Vás bude kontaktovat přepravní služba IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., která si s Vámi domluví termín doručení a podpisu smluvní dokumentace o úvěru. Přepravce Vám jedno vyhotovení smlouvy předá a druhé odveze.
 8. Obvykle do 3 pracovních dnů Vás bude kontaktovat prodejce emailem či SMS a informovat o odeslání Vaší objednávky. Připravte přímou platbu, kterou jste si zvolili při zadávání úvěru. Tuto přímou platbu od Vás přepravce převezme jako dobírku a předá Vám objednané zboží.

Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po provedení identifikace dopravcem na základě předložení průkazu totožnosti. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX. V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s Vámi spojíme a požádáme o součinnost.

B. Kdo může o úvěr žádat:

 •  Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:
  - zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě
  - důchodce – invalidní nebo starobní - mateřská / rodičovská dovolená
  - fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce
 • Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, ...) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR

C. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

 • U úvěrů do 60 000 Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!
  - platný Občanský průkaz
  - druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny
 • U úvěru nad 60 000 Kč potřebujete navíc:
  - Zaměstnanec: originál potvrzení o příjmu - ne starší než 1 měsíc od odeslání online žádosti o úvěr (potvrzení stáhnete na www.essox.cz v sekci ke stažení)
  - Důchodce: kopii výměru důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)
  - Žena/muž na mateřské dovolené: kopie oznámení o přiznání dávky podpory / rodičovského příspěvku
  - OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání
  - Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z www.justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

D. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme možnost výhodných balíčků pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr po dobu pojistné události hrazen nebo zcela doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás. Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat pouze k úvěrovým smlouvám sepsaných na fyzické osoby.

 • varianta EXTRA:
  • vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
  • pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného
  • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
  • pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
  • pojištění pro případ smrti pojištěného
 • varianta KLASIK:
  • vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
  • pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného
  • pojištění pro případ plné invalidity pojištěného
  • pojištění pro případ smrti pojištěného
 • varianta SENIOR OPTION:
  • vstupní věk 63 – 72 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici
  • pojištění pro případ smrti pojištěného

E. Nabídka splátkových produktů

Vzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží. Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky. Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 25 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice.

F. Další důležité informace

Kontaktní údaje poskytovatele:
ESSOX s.r.o.
F.A. Gerstnera 52
370 01, České Budějovice
Tel: +420 389 010 422
Email: zakaznickyservis@essox.cz
Mimosoudní řešení sporů
Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce: Finanční arbitr Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.
Kontaktní údaje:
Finanční arbitr ČR
Legerova 69/1581
110 00, Praha 1
Tel.: +420 257 042 070
e-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce (ČOI)
Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00, Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
www.coi.cz

Orgány dohledu:
Česká národní banka (ČNB)
Kontaktní údaje:
Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03, Praha 1
Tel: +420 224 411 111
Fax: +420 224 412 404
www.cnb.cz