Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme jen ty informace a osobní údaje, které nám vy sami poskytnete, a to buď přímo při objednávce zboží, nebo vaším užíváním webových stránek www.cycology.cz. Jako provozovatel internetového obchodu www.cycology.cz a kamenných prodejen nezpracováváme a neshromažďujeme žádná osobní data, jenž by mohla identifikovat jakoukoliv specifickou osobu, pokud nám osobní údaje neposkytne tato osoba sama a dobrovolně.

Jsme cycology s.r.o., se sídlem Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 03496953, společnost zapsaná v obchodním rejstříku.

Budeme tedy zpracovávat a shromažďovat tyto osobní údaje:

- jméno a příjemní
- pohlaví
- sociodemografická data (jazyk nastavený ve webovém prohlížeči, země uživatele dle IP adresy)
- e-mailová adresa a telefonní číslo
- adresa pro doručení zboží
- informace o internetovém prohlížeči, který používáte

Řekneme-li to tedy jednoduše na příkladu. Pokud u nás nakoupíte, potřebujeme vaše jméno a příjmení, abychom měli jistotu, že komunikujeme skutečně s vámi. Stejně tak budeme potřebovat vaši emailovou adresu nebo telefonní číslo, abychom vám mohli dát vědět, že objednávka je v pořádku a že už se na její expedici pracuje. Vaši adresu budeme potřebovat, abychom věděli, kam vám zboží můžeme poslat.

Navíc tím, že budeme znát vaše jméno a příjmení dokážeme také odvodit vaše pohlaví, z adresy kraj, ve kterém žijete a další sociodemografická data, která se nám mohou hodit pro další cílenou marketingovou komunikaci. Naše systémy také zaznamenávají historii vašich objednávek.

Pokud jste nám to povolili, tak také pracujeme s tzv. cookies; či získáváme informaci o vašem operačním systému pro optimální zobrazení stránek atd. Informace týkající se cookies jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
Těmito všemi informacemi se snažíme zpříjemnit vám proces nákupu a poskytnout vám bezproblémový servis. Vaše osobní údaje ale bedlivě střežíme, nebojte.

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

- Poskytnete nám je vy sami
- Odvodíme si je automaticky z vámi poskytnutých dat
- Získáme je prostřednictvím tzv. cookies

 

Pro jaké účely a na základě jakého právního titulu shromažďování a zpracování osobních údajů provádíme?

Primárním účelem je plnění smlouvy o koupi zboží, kterou s námi uzavřeme. Abychom tuto smlouvu mohli splnit, musíme znát vaše osobní údaje.

Osobní údaje ale shromažďujeme a zpracováváme také z důvodu plnění zákonné povinnosti (to se týká např. archivaci daňových dokladů) nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem může být např. uchování údajů pro případ dalších úkonů spojených s kupní smlouvou, jako je řešení reklamace zboží, nebo pro případ sporu, třeba právě z důvodu reklamace zboží. Oprávněným zájmem je nicméně i zasílání reklamních sdělení na zboží či služby související s dříve objednaným plněním.

Kromě výše uvedených účelů můžeme zpracovávat vaše osobní údaje také na základě uděleného souhlasu. Souhlas, který nám udělíte, slouží výhradně pro vhodnou nabídku zboží a služeb, které vám můžeme poskytnout.

Nechceme vás obtěžovat zbytečnou a nevhodnou komunikací, proto shromažďované osobní údaje využíváme k tomu, abychom lépe poznali Vaše potřeby a byli Vám schopni nabídnout vhodné produkty. Může to být prodejní nabídka produktů, informace o akcích a soutěžích, o novinkách.
Ke komunikaci s vámi využíváme řadu kanálů – e-mailovou komunikaci či zprávy (nebo také vyskakovací okna) v internetovém prohlížeči. Samotnému použití informací předchází jejich zpracování, jedná se zejména o tzv. marketingové zpracování dat. Zpracování může být jak manuální, tak automatizované.

 

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme vždy po dobu trvání smluvního vztahu a poté minimálně do uplynutí promlčecí lhůty k nárokům vyplývajícím ze smluvního vztahu. Vyplývá-li nám archivační povinnost ze zákona, dodržujeme zákonem stanovenou archivační dobu.

V případě vámi uděleného souhlasu na shromažďování a zpracovávání osobních údajů budou tato data u nás v bezpečí uloženy po dobu 5 let.

V případě skončení platnosti a účinnosti souhlasu budou vaše osobní údaje, které jsou zpracovávány pro marketingové účely, vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný souhlas.

 

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Existují situace, kdy předáme vaše osobní údaje třetím subjektům:
- Předání zboží a vašich osobních údajů vámi zvolenému dopravci
- Předání zboží a vašich osobních údajů subjektu, který pro nás uskladňuje smluvní partner
- Využití služeb externí účetní společnosti, daňového poradce, advokáty či dalšího poradce s povinností mlčenlivosti

 

Jak můžete souhlas, který jste nám dali odvolat?

Vámi udělený souhlas je samozřejmě dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Neudělení souhlasu nebo jeho případné odvolání nebude mít jakýkoliv dopad na smluvní vztah mezi námi a vámi.
Souhlas lze jednoduše odvolat, a to pomocí odkazu uvedeného v každé e-mailové zprávě, nebo když nás budete kontaktovat na email info@cycology.cz nebo zasláním oznámení na sídlo společnosti. Souhlas může být odvolán pouze písemně. V případě odvolání souhlasu budeme vycházet z předpokladu, že si již nepřejete, abychom nadále zpracovávali Vaše osobní údaje k marketingovým účelům, a to ani na základě případně dříve udělených marketingových souhlasů na jakékoliv specifické činnosti.

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Kromě již zmiňovaného odvolání souhlasu se zpracováním a shromažďováním osobních údajů máte ze zákona několik dalších práv:
- Právo opravit či doplnit své osobní údaje
- Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
- Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů
- Právo na přístup k vašim osobním údajům
- Právo požadovat přenesení vašich osobních údajů
- Právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme

 

Kde můžete svá práva uplatnit a jak?

Vždy se na nás můžete obrátit, a to buď poslat e-mail na adresu info@cycology.cz, nebo nám písemnou formou napsat a zaslat žádost na adresu sídla společnosti.

Veškeré odpovědi týkajících se ochrany osobních údajů vám poskytneme bezplatně. Jen pokud by byla vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo můžeme odmítnout žádosti vyhovět.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních se vám budeme snažit poskytnout co nejdříve, nejpozději však do 1 měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení a důvodu této situace bychom vás samozřejmě předem informovali.

 

Informace o cookies

Na našich webových stránkách využíváme následující cookies soubory:

Nezbytné (technické) cookies:

Prostřednictvím těchto cookies ukládáme data o uživatelské aktivitě na webové stránce. Mezi informace, které mohou být uloženy v technických cookies, patří například informace o přihlášení registrovaného uživatele, jazyková preference uživatele nebo stav košíku (uložení produktů do košíku, možnost dokončení objednávky).

Tyto informace používáme k zajištění běžného fungování webových stránek. Bez jejich využití by nebylo možné např. přihlášení registrovaných uživatelů nebo objednávání zboží prostřednictvím e-shopu.

Analytické cookies:

Prostřednictvím těchto cookies sbíráme anonymizované informace o uživatelích našich webových stránek a dále údaje o uživatelské aktivitě na našich webových stránkách.

Konkrétně jde např. o informace o tom, jaké zařízení uživatel pro návštěvu našich webových stránek používá, typ použitého operačního systému a internetového prohlížeče, které produkty si prohlíží, a dále údaje o tom, jak často uživatelé navštěvují naše webové stránky, které karty na našich webových stránkách navštěvují, kolik času na nich stráví, na které části stránek klikají a z jakých zdrojů k nám přicházejí (vyhledávače, sociální sítě, zbožové agregátory).

Údaje jsou shromažďovány prostřednictvím nástroje Google Analytics, který veškeré údaje anonymizuje. Tato data jsou tedy anonymní a slouží k poskytování agregovaných statistik o návštěvnosti webové stránky a o interakci uživatelů s webovou stránkou, tak aby bylo možné zlepšit funkčnost, kvalitu a uživatelskou zkušenost na webových stránkách.

Reklamní cookies:

Prostřednictvím těchto cookies sbíráme informace o chování konkrétního uživatele na našich webových stránkách, konkrétně které zboží si prohlížel. Na základě těchto informací mohou být uživateli zobrazovány personalizované reklamy, a to přímo od nás, nebo od našich partnerů.

Další informace ke cookies:

Analytické a reklamní cookies využíváme pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas. I pokud jste tento souhlas udělili, nebudeme na vašem zařízení využívat cookies déle než 6 měsíců, následně se vás na udělení souhlasu opět dotážeme.

Nastavení cookies si můžete kdykoliv změnit, a to prostřednictvím tlačítka ve spodní části našich webových stránek.

 

Používáme cookies těchto partnerů

Facebook
Facebook je sociální síť soužící ke komunikaci mezi uživateli, udržování vztahů a zábavě. Umožňuje sdílet produkty a další stránky. Přihlášení skrze tuto síť umožňujeme přihlášení k účtu.
http://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook login
Platforma pro přihlášení skrze platformu facebooku.
http://www.facebook.com/about/privacy/

Facebook ads
Platforma pro reklamu na Facebooku, retargeting, měření konverzí.
http://www.facebook.com/about/privacy/

Google ads
Platforma pro reklamu ve vyhledávání, bannerovou reklamu, YouTube reklamu, retargeting, měření konverzí.
https://policies.google.com/privacy

Google analytics
Analytický a marketingový nástroj pro zjišťování chování uživatele na stránce, za účelem návrhu lepšícho rozvržení, funkcionalit a dalšího vylepšování stránek, profilování uživatele a cílení personalizované reklamy.
https://policies.google.com/privacy

Google Pay
Platforma placení skrze službu Google Pay.
https://policies.google.com/privacy

Seznam.cz, Sklik
Platforma pro reklamu ve vyhledávání, bannerovou reklamu, retargeting, měření konverzí.
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Zboží
Platforma pro vyhledávání zboží a srovnávání cen.
https://napoveda.zbozi.cz/pravidla-a-podminky/smluvni-podminky/#dohoda_zpracovani_osobnich_udaju

Heureka
Platforma pro vyhledávání zboží a srovnávání cen.
https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Mailkit
Nástroj na rozesílání hromadných emailů.
https://www.mailkit.com/cz/o-nas/podminky-zpracovani

Clarity microsoft
Analytický a marketingový nástroj.
https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacy

Bing Ads
Platforma pro reklamu ve vyhledávání, bannerovou reklamu, retargeting, měření konverzí.
https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement

Adform
Platforma pro bannerovou reklamu, retargeting, měření konverzí.
https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/

Glami
Platforma pro vyhledávání oblečení a doplňků, retargeting, měření konverzí.
https://www.glami.cz/info/podminky/privacy-checkout/

ApplePay
Platforma placení skrze službu ApplePay.
https://www.apple.com/legal/privacy/data/cs/apple-pay/

Twisto
Platforma umožňující zaplatiť později, rozložit platbu.
https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/

Essox
Platforma umožňující nákup na splátky.
https://www.essox.cz/ochrana-osobnich-udaju

Comgate
Platební brána.
https://www.comgate.cz/files/cg-zasady-vyuzivani-cookies-2022-11-25.pdf

pozor
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací zde.

Podrobné nastaveníPovolit všeOdmítnout vše
popuplogo
CHCETE BÝT V OBRAZE?
ODEBÍREJTE NOVINKY CYCOLOGY
Stačí se přihlásit k odběru našeho pravidelného newsletteru a sleva 100 Kč na první nákup je vaše!
*Sleva lze uplatnit při nákupu nad 1000 Kč
CHCI SLEVU